آرامش قبل از طوفان

.

وقتی که سنگینی سکوت و انتظار در فضای مجازی  موج می زند

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.