جعفرخان از فرنگ برگشته

.

– این طرز رانندگی اینجا عادیه؟

– آخ دلم برای چاله های خیابونا تنگ شده بود!

– وای این آرایشی که دخترا تو ایران می کنند رو من تو (همون فرنگ که تازه ازش اومده) هم ندیدم!

– این چیز…اممم… فارسیش چی می شه؟

– اونجا اصولاً این جوریه که… (کاربرد در مورد همه چی تو فرنگ)

– مردم اونجا اصولاً این جوری اند که…

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.