پست اول

.

HB میم(۱) سوگند به آن (وبلاگ) که نوشته میشود (۲) و هدایتگر شماست (۳) هیچ (وبلاگ) دیگری به پای آن نمیرسد و (در آینده نیز) نخواهد رسید (۴)

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.