ای زوج های جوان

.

نصایح بزرگ تر ها را بشنوید ولی جدی نگیرید. در این یک مورد آنها بسیار بی تجربه تر از شمایند.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.