Crap هایی که به عنوان درس به خوردمون می دادند

.

و سگ هنگامی که چشمش درد می گیرد به جای تاریکی می رود و سپس کف دستش را از آب دهان پر می کند و آن را روی چشمش می گذارد و این کار را آنقدر تکرار می کند تا چشمش خوب شود.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.