امان از این عاشقی

.

یاد بگیرید که عاشق رهبر سیاسی تان نباشید، این وظیفه زنش است.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.