کابوس ایران پس از پیروزی جنبش

.

بمب گذاری انتحاری چند بسیجی  ذوب شده در مرکز خرید میلاد نور

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.