سوره کامنت

.

K منت (1) ای مداد (به خوانندگانت) بگو (2) که چون شما گفتید، درها (کامنتدان) را گشودیم (3) برای پست قبل (4) و تنها یک نفر در آن نوشت که «خوش آمدی به جایگاه واقعی ات» (5) و پنداشت که ما نیک آهنگ هستیم (6) ای مداد همانا ما یک چیزی می دانستیم که (کامنت ها را ) بسته بودیم (7) که ما دانا و بیناییم (8)

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.