کابوس کودتاچیان

.

تشکیلات سازمان یافته با برنامه ریزی قبلی

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.