VOA

.

چه فکری می کردند که آدمی رو که شین اش می زنه گذاشتند به عنوان مجری برنامه «شباهنگ» ؟

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.