در پی فوت فاکر

.

خبر ها از جهنم حاکی از وحشت عمومی و هرج و مرج بین غول های دو سر است.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.