تو دیگه خفه شو، خارج نشین!

.

یکی بیاد کمک خشتک منو از دست این آدم نجات بده! بابا غلط کردم، شش دانگ جنبش سبز مال شماست، امروز هم با حضور میلیونی خودتون مشت محکمی به دهان خ.ر زدید. پیش به سوی دموکراسی و آزادی بیان!

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.