ای بابا ول کن خشتکو دیگه

.

هنوز دنبالمه می خواد بهم ثابت کنه یک خارج نشین خر بیشتر نیستم.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.