در باب ازدواج می فرماید:

.

جملات زیبا در وصف یکی شدن دو عاشق همه کشک است. شما شریک اوقات تنهایی او نیستید.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.