این یکی رو واقعاً سرلوحه زندگی تون قرار بدید

.

اگر این که شخصی از شما خوشش نمی آید ناراحتتان می کند، بدانید که دارید بیش از حد به نظر مردم اهمیت می دهید.

تا وقتی که مستقیماً باعث ضرر و آسیب کسی نشده اید، ناراحتی های دیگران از خودتان را به ت*م چپ اسب حضرت عباس واگذار کنید.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.