ترجمه سخنان امروز متکی

.

«دیکتاتور نظامی» خودتی خودتی خودتی! اصلنشم آینه!

.

در رابطه با این جواب متکی به حرف دیروز کلینتون

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.