دستاورد عظیم دانشمندان بسیجی

.

عکس زیر رو از این جا برداشتم:

لازمه تاکید کنم برچسب های مطلب ، ،  هستند.

.

بعد نوشت: آقای کمالی رهروانت زیاد شده اند ها، تنظیم خانواده که پاس کردی ایشالله؟

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.