راه حل ساده

.

هر وقت دلم برای ایران تنگ می شه، می رم مرکز شهر. پره از خاورمیانه ای هایی که به دیوار تکیه زده اند و دختر ها رو تماشا می کنند و گاهی هم روی زمین تف می اندازند.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.