فیل و تصویرش در آب

.

ای ایرانیان خارج نشینان، به جوانان کرد و افغانی که کت چرم می پوشند و هم وزن خودشان ژل به مویشان می زنند نخندید. شما خود از آنها بدترید.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.