کلاً می فرماید:

.

آخوند شوید تا عمر دراز داشته باشید.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.