پارسی را پاس بداریم

.

زین پس به جای واژه ی تازی «احساساتی» از واژه ی پارسی «بالاترینی» استفاده کنیم.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.