جهان موجود

.

وضع موجود از سایر جهان های محتمل برتر است. آن هم به یک دلیل ساده: موفق شده که به وجود بیاید.

پس نق نزنید و دنیا را به خاطر فقر و دروغ و بی عدالتی ملامت نکنید.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.