در فروشگاه

.

صندوقدار گفت برای آبجو ها باید کارت شناسایی ام را ببیند.

فقط کارت دانشجویی همراهم بود که گفت به دردش نمی خورد، گفتم: «پس فکر کنم نمی تونم آبجو بخرم؟»

با یک ژست «شتر دیدی ندیدی» هلشان داد قاطی  بقیه خریدهام…

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.