روز خنده ی ما بود، روز گریه ی دشمن

.

غلط نکنم کتابای درسی مونم خود خ.رش نوشته بود.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.