این بچگی ما بود

.

مداد به کسی نگو ما «آب انگور» می خوریم.

این طور شد که اولین باری که ساندیس انگور دیدم هنگ کردم.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.