شجونی، چونی؟

.

یعنی تو کل این مملکت یه نفر پیدا نشد که بعد از اینکه گفت «گنجی اول انقلاب روی بد حجاب ها اسید می ریخت، آب می پاشید»؛ ازش بپرسه «بالاخره اسید یا آب؟»

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.