با کارشناس محترم بیست و سی

.

ببینید اصلاً جعلی بودن فیلم که مشخصه، شما اگر دقت کنید متوجه می شید که چه طور دانشجویان دارند با مهارت خاصی خودشان را روی زمین می کشند. واضحه که نیروهای پلیس بعداً از روی فیلم مانورهای نیروی انتظامی کپی-پیست شده اند.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.