سیگاری هم نشدیم

.

که وفتی تنها توی برف قدم می زنیم تیپ مان تکمیل شود…

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.