جایی که ا.ن واقعاً نماینده مردم ایران بود (زور داره نه؟)

.

وقتی که گفت که در ایران همجنسگرا نداریم.

بعید می دونم هیچ ایرانی ای به این حرف خندیده باشه.

حتی روشنفکرترین مون هم اون عکس العمل تعجب و خنده ای که ملت متمدن به این حرف نشون می دن رو نداره…

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.