سوره ی سوزن

.

پس شک کنید (1) آن گاه که احساس کردید که خیلی آدم تیزی هستید (2) آن هنگام که خود را آدم زیرکی یافتید که با درایت تمام توطئه های دشمنان را نقش بر آب می کند (3) بدانید که یک جای کار می لنگد (4)  ای کسانی که ایمان آورده اید (5) از عاقبت سوزن  بهراسید که از او تیز تر نیافریده ایم (6)

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.