این یکی رو می دونم عمل کردن بهش سخته

.

گور بابای هر چی روشنفکری و یاس فلسفی! سطحی باشید و خوشبخت.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.