تا این جا زمستون بود، از این نقطه به بعد بهار شروع می شه

.

از این بلبل های ریزه میزه ای بود که قایم می شن لای شاخه ها و آوازشون دنیا رو بر می داره…

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.