بلند بگو آمین

.

خدایا به اندازه ی گریستن بر سر تمامی گورهای جعلی به ما اشک بده

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.