به سلامتی ِ

.

مهندسا که همه جای دنیا به یه زبون حرف می زنند.

برادرا که هنوزم «عکس اختشاشگران» سرچ می کنند و میان این جا.

آفتاب که باعث خوش تیپی آدما می شه.

نویسندگان لاست که با وجود این همه سفر به گذشته و آینده ی شخصیت ها یه دونه سوتی نداده اند.

پرچم ایران (همین جوری!)

و از همه ی اینا مهم تر لایک کننده ها و شیر کننده های مداد هاش ب که خودم قربون همه شون برم.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.