توهین به شعور

.

وقتی همه تو راهرو پشت در کلاس منتظر وایسادن، اون وقت یکی از راه می رسه و می پرسه:» در بسته است؟»

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.