خانه ی دانشجویی

.

ای کسانی که ک*نتان پاره شده در خانه تکانی (1) بدانید که خانه تکانی ما 45 دقیقه طول کشید (2) ها ها ها ها (3)

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.