اون وقت فتوا هم می ده؟!

.

یعنی باورش شده مرجع تقلیده؟!

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.