وجدان زخمی

.

از بس از بچگی تو مدرسه براش از گناه و جهنم و اینا گفته بودن، دیگه برای هر کار درست و نادرستی عذاب وجدان پیدا می کرد. آخر سر به این نتیجه رسید که وجدانش خراب شده.

دیگه نمی دونست به چی باید اعتماد کنه.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.