پیام نوروزی مداد

.

در این سال جدید، از همه ی شما می خواهم که «به تو چه» را سر لوحه زندگی تان قرار دهید.

به میهن تان افتخار کنید، ولی شورش را در نیاورید. بقیه مردم دنیا هم مثل شما آدمند.

در سال جدید، انگلیسی تان را یک درجه از آن چه هست بهتر کنید.

همین ها بسه!

در پایان آرزو می کنم که اگر مجرید، جفت خوبی پیدا کنید تا سال تحویل باهاش می بزنید و بعد خوشحال و شنگول بیایید ملت رو نصیحت کنید.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.