سوا نکن! در همه!

.

عید ایرانیان در غربت:  نه  دید و بازدید باید بری خونه ی عمه خانوم، نه به خاطر تق و لقی کارای اداریت دو هفته معطل می مونه، نه واسه سیزده به در باید عزا بگیری…

این جوری می شه که خوشحال و خرم هفت سین می چینی و به دوستای غیر ایرانیت نشون می دی ، براشون از تقویم ایرانی  و قدمتش می گی و بهشون باقلوا تعارف می کنی.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.