در باب غرب زدگی می فرماید:

.

مملکت از یه حدی که ویران تر باشه، حتی تقلید کورکورانه از دیگر کشورها هم واسه ش یه گزینه ی خوب محسوب می شه!

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.