آیا مرض دارین؟

.

خوب فایده ی این همه کارتون»جنگ آدم خوبا علیه آدم بدا»  چیه واسه ی بچه ها می سازین؟ وقتی بچه بزرگ شد تازه می فهمه این مزخرفات هیچ شباهتی به دنیای واقعی نداره، دوباره از اول باید همه چی رو یاد بگیره.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.