سوره ی دعا

.

ای مداد به مردمات بگو ما از نگاه آنان به آسمان و دعاهایشان آگاهیم (1) لکن نوکر باباشان که نیستیم (2) بگو ما آنان را مغز عطا کردیم (3) که اگر مرادی دارند برای (به دست آوردن) آن راهی بیابند (4) و اگر در مخمصه ای (هستند) چاره ای بیندیشند (5)  همانا ما مومن ِ راحت طلب را دوست نمی داریم (6)

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.