قانون حد فاصله ی بوسه در هالیوود

.

چنانچه فاصله ی کله ی دو هنرپیشه از این فاصله کمتر شود، صرف نظر از سن، وضعیت تاهل و نوع رابطه شان با هم، باید از هم لب بگیرند.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.