با فیلمفارسی ها -2

.

– ببخشید وسط حرفت می پرم، می خواستم بدونم دلیل خاصی داره که کونت رو کردی سمت من  باهام حرف می زنی؟

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.