در باب شهره آغداشلو می فرماید:

.

علت اینکه وی همه جا نقش آدم ِ خاورمیانه ای ِ داستان را بازی می کند خدای نکرده این نیست که نمی تواند انگلیسی را بدون لهجه صحبت کند، وی خودش این نقش ها را بیشتر دوست دارد.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.