پارسی را پاس بداریم

.

زین پس به جای اصطلاح زشت، طویل و مستهجن «چوب ِ دو سرگهی» بگوییم: «جرس»

.

جرس از دیدگاه این وری ها

جرس از دیدگاه اون وری ها

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.