شباهت ایران و دیسکو

.

در هر دوشون:

1. دختری که تنها نشسته = یک فرصت

2. دختری که سر صحبت رو باهاتون باز می کنه = یک نعمت

3. ترجمه ی همه ی حرفای شما به دختره (حتی اگه دارین در مورد مدل معرفت شناسی کانت صحبت می کنین) = من خیلی خوبما! نمی خوای با من (بیب!) ؟

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.