سوره ی خانواده ی دکتر ارنست

.

آیا زن ِ دکتر ارنست را نمی بینید (1) آیا نمی بینید که چگونه او را با دامنی بلند (که بر زمین می ساید) آفریدیم (2) و در زیر ِ آن دامن به جای پا برای او چرخ گذاشتیم (3) به راستی که این زن از ذلول* نیز آرام تر می رود (4) و در تمام طول سریال احدی پای او را ندیده است (5) همانا در این آیات بسی حکمت هاست برای نوستالژیون (6)

.

* ذلول: شتری که بسیار نرم حرکت می کند. رجوع کنید به کتاب قرآن ِ دبیرستان

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.