خطاب به والدین می فرماید:

.

فرزندان شما نه  آش ِ دست پخت ِ شما، بلکه به مثابه تخم مرغ شانسی هستند.

همان گونه که هستند بپذیریدشان.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.